English

Svenska  

 

 

 

 

Diamond Flight Academy Scandinavia

 

DA-42 aircraft
 

Välkommen till Diamond Flight Academy Scandinavia!

Diamond Flight Academy Scandinavia är en internationell flygskola med huvudsaklig uppgift att utbilda modulerna CPL, IR och ME. Vi erbjuder ett paket med alla 3 moduler CPL/ME/IR i enbart moderna tvåmotoriga flygplan av typen DA-42 med G1000 glass cockpit och en FNPTII som är en exakt replika av våra DA-42or. Detta gör att du kommer ett knapphål högre upp i ditt jobbsökande då tvåmotortid är en betydelsefull erfarenhet hos flygbolagen och dina tvåmotorflygfärdigheter kommer att sitta i längre.

Flygskolan ligger strategiskt bra till för flygutbildning då avståndet till internationella flygplatser är kort. Vi lägger stor vikt på internationell erfarenhet och besöker ett antal flygplatser utanför sveriges gränser under din pilotutbildning.

Vi har sammansatt en utbildningsplan som ger dig optimal flygutbildning och extra många timmar i tvåmotoriga flygplan.

Vi ser fram emot att utbilda Dig till Pilot.