English

Svenska  

 

 

 

 

Proficiency check

Vi erbjuder PC på multi engine och multi engine instrument i DA-42, vid behov även språktest för svenska och engelska.

KOSTNAD 3000 KR (Enbart IR) 5000 KR (ME class och IR)

Läs mer