English

Svenska  

 

 

 

 

Pilotutbildning

__________________________________________________________

 

CPL/ME/IR pilotutbildning

Vår pilotutbildning till CPL/ME/IR består av 3 st moduler, Multi engine class rating, Commercial Pilot License samt Instrument rating. Vid behov kan vi även inkludera Night Qualification. Enbart multi engine DA-42 flygplan och DA-42 simulator. Kurstid 10 veckor.

Antagningskrav: ICAO PPL och JAA/EASA ATPL teori samt 157h total flygtid varav 100h PIC.

KOSTNAD 199 000 SEK (plus skill test och ev. boende)

Läs mer

__________________________________________________________

ME + ME/IR

Påbyggnadsprogrammet för innehavare av CPL/SE: kostnad 152 000 Kr.

läs mer

__________________________________________________________

 

Konvertering till JAA

Vi erbjuder konvertering till EASA certifikat från alla ICAO länder. Du får tillgodoräkna dig din flygtid från din tidigare utbildning, vanligtvis USA, FAA till JAA. Utbildningen sker i moderna DA-42 flygplan och simulator.

KOSTNAD 69 000 KR (inkluderar boende och flygplanshyra för skill test och språktest vid behov)

Läs mer

__________________________________________________________

 

Proficiency check

Vi erbjuder PC på multi engine och multi engine instrument i DA-42, vid behov även språktest för svenska och engelska.

KOSTNAD 3000 KR (Enbart IR) 5000 KR (ME class och IR)

Läs mer