English

Svenska JAA konvertering

 

 

 

 

Konvertering till JAA

Vi erbjuder konvertering till JAA certifikat från alla ICAO länder. Du får tillgodoräkna dig din flygtid från din tidigare utbildning, vanligtvis USA, FAA till JAA konvertering. Utbildningen sker i moderna DA-42 flygplan och simulator.

UTBILDNINGSKOSTNAD 60 000 KR (inkluderar boende, skill test tillkommer)

Läs mer

__________________________________________________________