English

Svenska EASA konvertering

 

 

 

 

Konvertering till EASA

Vi erbjuder konvertering till EASA certifikat från alla ICAO länder. Du får tillgodoräkna dig din flygtid från din tidigare utbildning, vanligtvis USA, FAA till EASA konvertering. Utbildningen sker i moderna DA-42 flygplan och simulator.

UTBILDNINGSKOSTNAD 60 000 KR (inkluderar boende, skill test tillkommer)

Läs mer

__________________________________________________________